วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

“ชัยอนันท์ สุทธิกุล” รักษาเก้าอี้นายกเมืองกะทู้ได้อีกสมัย


เลือกตั้งนายก เทศมนตรีเมืองกะทู้ จ.ภูเก็ต ชัยอนันท์ สุทธิกุลอดีตนายกเทศมนตรีรักษาเก้าอี้อีกรอบ หลังมีคะแนนนำคู่แข่ง ประเสริฐ ขาวกิจไพศาล
           นายธีรพงษ์ อัศวดารากร ปลัดเทศบาลเมืองกะทู้ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกะทู้ กล่าวถึงผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งจัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 18 พ.ย.2555 ที่ผ่านมาว่า สำหรับผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกะทู้ ซึ่งมีผู้สมัคร 2 คน ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายชัยอนันท์ สุทธิกุล จากกลุ่มรักษ์กะทู้ และนายประเสริฐ ขาวกิจไพศาล จากกลุ่มพัฒนากะทู้ ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุดคือ นายชัยอนันท์ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 5,437 คะแนน ขณะที่นายประเสริฐ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนน 3,473 คะแนน
      
       ขณะที่จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในส่วนของนายกเทศมนตรี มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 16,112 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 9,516 คน คิดเป็นร้อยละ 59.06 บัตรเสียจำนวน 244 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 2.56 ผู้มาใช้สิทธิแต่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน จำนวน 362 คิดเป็นร้อยละ 3.80
      
       ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกะทู้ ซึ่งมี 3 เขตเลือกตั้ง ปรากฏว่า เขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจำนวน 6 คน ประกอบด้วย 1.นายประสิทธิ์ ขาวกิจไพศาล จากกลุ่มพัฒนากะทู้ ได้คะแนน 1,363 2.นายวิชัย เกียรติตันสกุล จากกลุ่มพัฒนากะทู้ ได้คะแนน 1,284 3.นางอัญชลี กีรติวิทยานนท์ จากกลุ่มพัฒนากะทู้ ได้คะแนน 1,274 4.นายสมหมาย เจนรบ จากกลุ่มรักษ์กะทู้ ได้คะแนน 1,246 5.นายบุญเลิศ ตัณฑเวส จากกลุ่มพัฒนากะทู้ ได้ คะแนน 1,231 และ 6.นายกริชติชัย แก้วแจ่ม จากกลุ่มพัฒนากะทู้ คะแนน 1,198
          ส่วนเขตที่ 2 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,472 คน ผู้มาใช้สิทธิ 3,155 คิดเป็นร้อยละ 57.66 บัตรดี 2,749 คิดเป็นร้อยละ 87.13 บัตรเสีย 203 คิดเป็นร้อยละ 6.43 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 202 คิดเป็นร้อยละ 6.40 ผลการเลือกตั้ง ประกอบด้วย 1.นายกิตติศักดิ์ บุญเอิบ จากกลุ่มรักษ์กะทู้ ได้คะแนน 1,473 2.นายบุญช่วย แซ่อ๋อง จากกลุ่มรักษ์กะทู้ ได้คะแนน 1,470 3.นายวุฒิชัย ส่งศรี จากกลุ่มรักษ์กะทู้ ได้คะแนน 1,436 4.นายคณพศ แก้วประดับ จากกลุ่มรักษ์กะทู้ ได้คะแนน 1,410 5.นายณัฐชัย หลิมพัฒนวงศ์ จากกลุ่มรักษ์กะทู้ ได้คะแนน 1,403 และ 6.นายศรีสุข ศุภการ จากกลุ่มรักษ์กะทู้ ได้คะแนนรวม 1,307
      
       ขณะที่เขตตั้งที่ 3 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,109 คนผู้มาใช้สิทธิ 2,851 คิดเป็นร้อยละ 55.80 บัตรดี 2,456 คิดเป็นร้อยละ 86.15 บัตรเสีย 146 คิดเป็นร้อยละ 5.12 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 249 คิดเป็นร้อยละ 8.73 ส.ท.เขต 3 โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งประกอบด้วย 1.นายวิชัย ใจใส่ จากกลุ่มรักษ์กะทู้ ได้คะแนน 1,342 2.นายพงษ์เทพ จ้อยจาด จากกลุ่มรักษ์กะทู้ ได้คะแนน 1,165 3.นายสกุลเลิศ บัวซ้อน จากกลุ่มรักษ์กะทู้ ได้คะแนน 1,151 4.นายสมชาย เจนรบ จากกลุ่มรักษ์กะทู้ ได้คะแนนรวม 1,140 5.นายทวีวัฒน์ จิรภิญญาวัฒน์ จากกลุ่มรักษ์กะทู้ ได้คะแนน 1,084 และ และ 6.นายสัมฤทธิ์ เสาวลักษณาการ จากกลุ่มพัฒนากะทู้ ได้คะแนนรวม 1,064
      
       โดยในส่วนของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกะทู้ รวม 3 เขต มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 16,010 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 9,513 คิดเป็นร้อยละ 59.42 บัตรดี 8,163 คิดเป็นร้อยละ 50.99 บัตรเสีย 716 คิดเป็นร้อยละ 7.53 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 633 คิดเป็นร้อยละ 6.65
ข้อมูลจาก.. ASTVผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป